Home
Ústav řečtiny

Ústav řečtiny

Ústav řečtiny sdružuje vyučující badatele, badatele a studenty Štrasburské univerzity v oboru starořečtina. Pokrývá oblast řeckého jazyka, literatury a civilizace počínaje archaickým údobím až do konce antiky, jakož i odkaz a recepci řecké antické kultury v moderním a současném světě.

Společně s Ústavem francouzské literatury a Ústavem latiny zajišťuje bakalářské vzdělávání v klasických jazycích a literatuře a v humanitních studiích, magisterské studium klasické filologie, magisterský učitelský obor klasické jazyky a literatura, agrégation (konkurz na učitele) klasických jazyků a literatury, agrégation gramatiky a doktorát z věd o antickém starověku. Ústav nabízí rovněž volitelnou výuku moderních jazyků a literatury, historických věd, filozofie a divadelní vědy.

V oblasti výzkumu a vědecké přípravy je Ústav napojen na výzkumné oddělení EA 3094 „Centrum pro analýzu antické náboženské rétoriky“ (CARRA: “Centre d’analyse des rhétoriques religieuses de l’Antiquité”). Vyučující badatelé a badatelé Ústavu řečtiny se věnují důležité výzkumné a publikační činnosti. Mají rovněž na starosti řízení výzkumu a administrativní úkoly a jsou členy rad a komisí na Štrasburské univerzitě i na regionální, národní a mezinárodní úrovni.

Flux RSS

led 12 2018

La 39e édition des Metageitnia aura lieu à Strasbourg les 12 et 13 janvier 2018 Le programme sera...

pro 11 2017

Interview de Mme Alexandra Dimou à la télévision grecque, à l'occasion de la remise de la médaille...

Flux RSS