Home
Ústav řečtiny

Ústav řečtiny

Ústav řečtiny sdružuje vyučující badatele, badatele a studenty Štrasburské univerzity v oboru starořečtina. Pokrývá oblast řeckého jazyka, literatury a civilizace počínaje archaickým údobím až do konce antiky, jakož i odkaz a recepci řecké antické kultury v moderním a současném světě.

Společně s Ústavem francouzské literatury a Ústavem latiny zajišťuje bakalářské vzdělávání v klasických jazycích a literatuře a v humanitních studiích, magisterské studium klasické filologie, magisterský učitelský obor klasické jazyky a literatura, agrégation (konkurz na učitele) klasických jazyků a literatury, agrégation gramatiky a doktorát z věd o antickém starověku. Ústav nabízí rovněž volitelnou výuku moderních jazyků a literatury, historických věd, filozofie a divadelní vědy.

V oblasti výzkumu a vědecké přípravy je Ústav napojen na výzkumné oddělení EA 3094 „Centrum pro analýzu antické náboženské rétoriky“ (CARRA: “Centre d’analyse des rhétoriques religieuses de l’Antiquité”). Vyučující badatelé a badatelé Ústavu řečtiny se věnují důležité výzkumné a publikační činnosti. Mají rovněž na starosti řízení výzkumu a administrativní úkoly a jsou členy rad a komisí na Štrasburské univerzitě i na regionální, národní a mezinárodní úrovni.

Flux RSS

říj 27 2018

Trois entretiens avec le professeur Laurent Pernot, directeur de l’Institut de Grec de l’Université...

srp 31 2018

L’interview de Laurent Pernot sur la rhétorique (Le Point du 19 avril 2018) est maintenant...

Flux RSS