Home
Ústav řečtiny

Ústav řečtiny

Ústav řečtiny sdružuje vyučující badatele, badatele a studenty Štrasburské univerzity v oboru starořečtina. Pokrývá oblast řeckého jazyka, literatury a civilizace počínaje archaickým údobím až do konce antiky, jakož i odkaz a recepci řecké antické kultury v moderním a současném světě.

Společně s Ústavem francouzské literatury a Ústavem latiny zajišťuje bakalářské vzdělávání v klasických jazycích a literatuře a v humanitních studiích, magisterské studium klasické filologie, magisterský učitelský obor klasické jazyky a literatura, agrégation (konkurz na učitele) klasických jazyků a literatury, agrégation gramatiky a doktorát z věd o antickém starověku. Ústav nabízí rovněž volitelnou výuku moderních jazyků a literatury, historických věd, filozofie a divadelní vědy.

V oblasti výzkumu a vědecké přípravy je Ústav napojen na výzkumné oddělení EA 3094 „Centrum pro analýzu antické náboženské rétoriky“ (CARRA: “Centre d’analyse des rhétoriques religieuses de l’Antiquité”). Vyučující badatelé a badatelé Ústavu řečtiny se věnují důležité výzkumné a publikační činnosti. Mají rovněž na starosti řízení výzkumu a administrativní úkoly a jsou členy rad a komisí na Štrasburské univerzitě i na regionální, národní a mezinárodní úrovni.

Flux RSS

lis 24 2017

 La séance publique annuelle de l’Académie des inscriptions et belles-lettres aura lieu vendredi 24...

lis 21 2017

   L’unité de recherche EA 3094 « CARRA » (Centre d’analyse des rhétoriques religieuses de...

Flux RSS