Home
Институт по старогръцки език

Институт по старогръцки език

Институтът по старогръцки език обединява преподаватели изследователи, изследователи и студенти от Страсбургския университет в областта на старогръцкия език. Дейностите му обхващат сферата на старогръцкия език, литература и цивилизация от архаиката до края на Античността, както и наследството и рецепцията на древногръцката култура в модерния и съвременен свят.

Заедно с Института по френска литература и Института по латински език Институтът по старогръцки осигурява обучението в бакалавърска програма Класическа филология, в бакалавърска програма Хуманитаристика, в магистърска програма Класическа филология, магистърска програма Професии от сферата на образованието, подготовката за държавните конкурси за преподаватели по класически езици и граматика и в докторска програма Науки за Античността. Той предлага и факултативни дисциплини в специалностите Модерна литература, История, Философия и Сценични изкуства.

В изследванията и подготовката на научни изследователи Институтът по старогръцки език е представен чрез лабораторията Приемен екип 3094 „Център за анализ на религиозните реторики от Античността“. Преподавателите изследователи и изследователите от Института развиват значителна научна и публикационна дейност. Работата им се съсредоточава също и в ръководството на научни изследвания, както и в административни задачи и колективни отговорности в Страсбургския университет, а също и на регионално, национално и международно ниво.

Flux RSS

май 7 2019

CÉRÉMONIE DE REMISE DES INSIGNES DE DOCTEUR HONORIS CAUSA M. Laurent PernotMembre de...

яну 19 2019

Mme Zélia Baudry, auteure d'un mémoire de master recherche en philologie classique, soutenu à...

Flux RSS