Home
Институт по старогръцки език

Институт по старогръцки език

Институтът по старогръцки език обединява преподаватели изследователи, изследователи и студенти от Страсбургския университет в областта на старогръцкия език. Дейностите му обхващат сферата на старогръцкия език, литература и цивилизация от архаиката до края на Античността, както и наследството и рецепцията на древногръцката култура в модерния и съвременен свят.

Заедно с Института по френска литература и Института по латински език Институтът по старогръцки осигурява обучението в бакалавърска програма Класическа филология, в бакалавърска програма Хуманитаристика, в магистърска програма Класическа филология, магистърска програма Професии от сферата на образованието, подготовката за държавните конкурси за преподаватели по класически езици и граматика и в докторска програма Науки за Античността. Той предлага и факултативни дисциплини в специалностите Модерна литература, История, Философия и Сценични изкуства.

В изследванията и подготовката на научни изследователи Институтът по старогръцки език е представен чрез лабораторията Приемен екип 3094 „Център за анализ на религиозните реторики от Античността“. Преподавателите изследователи и изследователите от Института развиват значителна научна и публикационна дейност. Работата им се съсредоточава също и в ръководството на научни изследвания, както и в административни задачи и колективни отговорности в Страсбургския университет, а също и на регионално, национално и международно ниво.

Flux RSS

сеп 27 2021

Á l’occasion du 4e centenaire de la naissance de Jean de La Fontaine, les cinq académies qui...

май 7 2019

CÉRÉMONIE DE REMISE DES INSIGNES DE DOCTEUR HONORIS CAUSA M. Laurent PernotMembre de...

Flux RSS